Tác giả Anh Giai Ngây Thơ - Danh sách truyện của tác giả Anh Giai Ngây Thơ

Anh Giai Ngây Thơ

Truyện Mị Ảnh theo phong cách tu luyện hài, đọc hài cười đau bụng luôn, đảm bảo thoải mái đầu óc. Nghệ Phong một nam nhân tự cho là có mị lực làm điên đảo tất cả nữ nhân, còn hơn cả Thiên vương. Trong một lần dự đám cưới của bạn bè cùng đám hồ bằng cẩu hữu th