Tác giả Bổn Đản Anh Tử - Danh sách truyện của tác giả Bổn Đản Anh Tử

Bổn Đản Anh Tử

- Tây Uyển Mị Ảnh là một truyện thuộc thể loại Truyện Sắc Hiệp Nặng. Nhân vật chính của truyện là Doãn Xuyên. Khu nhà ở cao cấp Tây Uyển là nơi chuyên sản sinh ra mỹ nữ, người ở đây thường là người có tiền. Doãn Xuyên phải vay rất nhiều tiền mới mua được nhà ở đâ