Tác giả Chương Xuân Di (Tiểu Xuân) - Danh sách truyện của tác giả Chương Xuân Di (Tiểu Xuân)

Chương Xuân Di (Tiểu Xuân)

Đức Phật và nàng Tên gốc: Không phụ Như Lai không phụ khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật tổ ng&agrav