Tác giả Cs2T - Danh sách truyện của tác giả Cs2T

Cs2T

Tôi là con trai thứ ba được sinh ra trong một gia đình tri thức, trước đó có hai ông anh bá đạo lọt lòng mẹ. Không biết ông trời có ưu đãi cho số phận không mà tôi cảm thấy mình có tý đào hoa nhưng cũng sắp đào lỗ vì : CẤP 1 : Tuổi t
Chương mới nhất: Chương 173