Tác giả Dạ Vũ Văn Linh - Danh sách truyện của tác giả Dạ Vũ Văn Linh

Dạ Vũ Văn Linh

[Tác giả Dạ Vũ Văn Linh -- Thể loại: Tiên hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn ]Sau khi đánh bại Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm xé mở không gian đại lục, để lại hai hồng nhan tri kỉ là Nữ vương Thải Lân cùng Huân Nhi, một mình tiến vào Thiên Thế Giới, truy cầu cảnh giới chí cao trong truyền thuyết.Tại nơi đây, dù là thiên tài tại Đấu Khí Đại Lục nhưng Viêm Đ

[Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không ]Văn án: Rất nhiều người đều cảm thấy Đấu Phá Thương Khung kết thúc sớm, bản Đấu Phá Thương Khung chi vô thượng chi cảnh này, của một phan viết tiếp.Ta tin tưởng, nhất định có thể kéo dài mộng tưởng của người, để chúng ta thấy Viêm Đế sáng tạo một cái không gian huy hoàng! Chế độ đẳng cấp: Đấu Đế, đấu tiên, đấu thần, đế chi bất hủ.
Chương mới nhất: Chương 49: Chương 49

1 tác giả khác viết tiếp vì quá tiếc khi kết thúc! Ngươi thường nói, báo thù mới là ta sứ mệnh, nhưng ngươi lại không biết, bảo hộ ngươi, mới là ta cả đời số mệnh. Cấp bậc chế độ: Đấu đế, đấu tiên, đấu thần, đế chi bất hủ.