Tác giả Hải lý dương - Danh sách truyện của tác giả Hải lý dương

Hải lý dương

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống (Cực Phẩm Lược Đoạt Hệ Thống). Tình cờ cướp đoạt hệ thống, qua lại mỗi cái vị diện, cướp đoạt nhân vật chính số mệnh, nữ nhân, tài nguyên, thề muốn làm cái kia chí cao vô thượng chúa tể! Hắn là nhân vật chính khắc tinh, nữ chủ tình ca ca.
Chương mới nhất: Chương 1012: Cuối cùng