Tác giả Hồ Già (Sáo) - Danh sách truyện của tác giả Hồ Già (Sáo)

Hồ Già (Sáo)

Vị thần đầy sức mạnh từ thời thượng cổ, Ma Đế Hiên Viên. Lưỡi kiếm vừa vung lên, kiếm đi đến đâu, nơi đó xương trắng thành núi, oan hồn chết vô số dưới kiếm của hắn. Vì báo mối huyết cừu từ kiếp trước, hắn tự cắt đứt tơ tình, thần sát thần, gặp yêu chém yêu, sinh linh khắp lục giới
Chương mới nhất: