Tác giả Hoàng Phong Vũ Thiên - Danh sách truyện của tác giả Hoàng Phong Vũ Thiên

Hoàng Phong Vũ Thiên

Hắn là tiếng tăm lừng lẫy cỗ máy chiến tranh, để thế giới dưới lòng đất nghe tiếng đã sợ mất mật “Tử Thần.” Nhân một hồi sự cố trở về đô thị, cùng băng sơn nữ tổng giám đốc ký kết hữu danh vô thật hôn nhân. Đây là một vô liêm sỉ người đàn ông nh
Chương mới nhất: Chương 2755: Bị lừa gạt