Tác giả Mục Đồng Thính Trúc - Danh sách truyện của tác giả Mục Đồng Thính Trúc

Mục Đồng Thính Trúc

( Toàn năng vô địch, Huyền Huyễn Sảng Văn ) Cuồn cuộn thương khung, ta làm chúa tể. Đường Phong, một cái bị Học Viện đuổi học nhỏ yếu Võ Giả, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ Thần Giới Bá Phóng Khí, từ đó cải biến vận mệnh. Tu luyện võ kỹ, luyện đan, luyện khí, trận văn, mọi thứ tinh

Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ nay về sau chân đạp thiên tài, một đường phản ngược, đạp vào nhiệt huyết huy hoàng đường. Phệ vô tận sinh linh, dung Chư Thiên huyết mạch, v
Chương mới nhất: