Tác giả Na Nhất Chỉ Văn Tử - Danh sách truyện của tác giả Na Nhất Chỉ Văn Tử

Na Nhất Chỉ Văn Tử

Chỉ có kiếm thuật cùng haki,, không có tạp nhạp trái cây năng lực. Kiếm thuật cường giả không có một viên từ bi ngây thơ tâm, Ta gọi Valir, đến từ Địa cầu. Tại hải tặc thế giới bên trong nhấm nháp các nơi mỹ thực, giao chiến các loại cường giả, Ta là nhà mạo

Tô Hiểu cùng Luân Hồi Nhạc Viên ký kết khế ước, xuyên thẳng qua tại từng cái Anime trong thế giới chấp hành nhiệm vụ. Ghoul loại thế giới, Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao truy sát Yoshimura Eto mười mấy khu phố. Đỉnh trên chiến trường, Tô Hiểu đứng tại Hải quân đống xác, ngóng
Chương mới nhất: