Tác giả Nguyễn Phú Huy - Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Phú Huy

Nguyễn Phú Huy

Thể loại: huyền huyễn, dị giới, khoa huyễn, huyền huyễn ma pháp, light novel Có thể nói câu chuyện này được ra đời cũng chỉ vì người cảm thấy nhàm chán chẳng có gì thú vị nên đã tạo ra "Hắn". Rồi sau đó người lại ban cho hắn "Tự Do" để làm Người bất ngờ,
Chương mới nhất: