Tác giả Nhất Niệm Hồng Trần - Danh sách truyện của tác giả Nhất Niệm Hồng Trần

Nhất Niệm Hồng Trần

Tiểu quản Net Đàm Sở, mang theo tại võng du bên trong tôi luyện mấy năm Thần cấp thao tác kỹ thuật, tiến vào 【 Thần Giới 】 cái này hoàn toàn mới thế giới giả tưởng trong trò chơi. Tước đoạt chủng tộc quyền lựa chọn? Không quan trọng, Thú Tộc ta cũng có thể nghịch thiên! Vư