Tác giả Nhiên Thiêu Đãi Tẫn - Danh sách truyện của tác giả Nhiên Thiêu Đãi Tẫn

Nhiên Thiêu Đãi Tẫn

【 độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Anh hùng vô địch: Vong linh Chủ Tể 】 Kiếp trước gia nhập Thánh Quang trận doanh, lại là ngươi lừa ta gạt, khắp nơi bị người tính toán, vô số cố gắng, lại đều hóa thành hư không, trở thành người khác áo cưới. Bây giờ trùng sinh, đã chán ghét cái gọi là ánh sáng. Đã mang theo oán hận mà đến, vậy liền đầu nhập hắc ám, cùng thế là địch!
Chương mới nhất:

Kiếp trước gia nhập Thánh Quang trận doanh, lại là ngươi lừa ta gạt, khắp nơi bị người tính toán, vô số cố gắng, lại đều hóa thành hư không, trở thành người khác áo cưới. Bây giờ trùng sinh, đã chán ghét cái gọi là ánh sáng. Đã ma