Tác giả Phát Cuồng Yêu Ma - Danh sách truyện của tác giả Phát Cuồng Yêu Ma

Phát Cuồng Yêu Ma

Năm năm trước, Tiêu Phàm đột nhiên mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết hắn thật ra đã đi đến thế giới tiên hiệp rộng lớn vô biên, tiên thần nườm nượp, yêu ma hoành hành. Năm năm sau, Tiêu Phàm đã trải qua năm n