Tác giả Phi Ngữ Trục Hồn - Danh sách truyện của tác giả Phi Ngữ Trục Hồn

Phi Ngữ Trục Hồn

Làm nhân vật chính tỉnh lại, phát hiện xuyên việt thành thời niên thiếu Mộ Dung Phục, hơn nữa thân ở 14 bộ phận Kim Thư dung hợp Đại Vũ Hiệp trong thế giới. Hắn nên đi nơi nào, hưng phục Đại Yến? Tranh bá thiên hạ? Hay là thông đồng mấy mỹ nữ tiêu dao trọn đời đâu?
Chương mới nhất: