Tác giả Phù Dung Gia - Danh sách truyện của tác giả Phù Dung Gia

Phù Dung Gia

Thể Loại : Xuyên không  , ngược thân, ngược tâm, hài, nói chung có đủ, HE. Vừa xuyên qua lại đây đã bị Vương gia tà mị đặt trên giường, nàng vô tội mở to hai mắt “Cái kia, đại di mụ (kinh nguyệt) của ta đến rồi……” “Đại di mụ?! Hừ! Người đ