Tác giả Phương Phương - Danh sách truyện của tác giả Phương Phương

Phương Phương

Thời cuộc thay đổi, phong vân biến chuyển. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thái tử bị một đạo Thánh lệnh phế truất. Thái tử rơi đài, những gia tộc thân cận cũng không thể tránh khỏi tai ương. Tiền gia hơn trăm nhân khẩu, kết cục bỏ mạng trong biển lửa... Nhị nãi nãi dù đến từ