Tác giả Sát Trư Đao - Danh sách truyện của tác giả Sát Trư Đao

Sát Trư Đao

Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh - Chung Cực Toàn Năng Học Sinh. Một giọt Thần Huyết cải biến Diệp Hạo điếu ti nhân sinh. Khảo thí max điểm, xổ số tất trúng, bóng rổ thiên tài, kiện tướng bơi lội, tuyển một cái? Không, Lão Tử liền là toàn năng. Mỹ nữ Giáo Hoa chủ độn
Chương mới nhất: