Tác giả Thích Tích - Danh sách truyện của tác giả Thích Tích

Thích Tích

Năm đó, cô bốn tuổi, gặp gỡ người “đàn ông”đầu tiên trong đời, cô từng nghe người ta nói, gọi papa, sẽ được yêu thương, cho nên cô phải gọi hắn là papa. Sau này cô được gọi là Uý Trì Hy... Cô bé đó là Úy Trì Hi đã