Tác giả Thủy Vu Mộng - Danh sách truyện của tác giả Thủy Vu Mộng

Thủy Vu Mộng

Chúng sinh vì thần, ta vì Tu La! --- Đây là lão Mộng cuốn thứ ba huyền huyễn tiểu thuyết, đã có (Tu La Thiên Tôn)(Bất Diệt Chiến Thần) hơn hai ngàn vạn chữ tiểu thuyết dài, bảo đảm chất lượng, yên tâm đọc.
Chương mới nhất:

Thần cùng ma, đang cùng tà, chỉ trong một ý nghĩ. Thuận giả xương, nghịch giả vong, đây là Vô Thiên pháp tắc! Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới, tàn sát vạn ngàn Thần Ma, thà

Năm năm trước, hắn tại đế đô, được vinh dự vạn năm không ra yêu nghiệt. Năm năm sau, hắn tại một cái trấn nhỏ nghịch thế quật khởi, khống chế sáu chữ thần quyết, mở ra vô thượng chiến hồn, mang theo tuyệt thế Lang Vương, giết ra một đầu Chiến Thần con đường. Vân Tiêu chi đỉnh, hắn bao quát chúng sinh. Nếu
Chương mới nhất: