Tác giả Tiền Phương Hữu Cá Quỷ - Danh sách truyện của tác giả Tiền Phương Hữu Cá Quỷ

Tiền Phương Hữu Cá Quỷ

Bạn đang đọc truyện Bạn Học Thẩm của tác giả Tiền Phương Hữu Cá Quỷ. Thẩm Đàm là một bạn học khá bình thường, là người trầm tĩnh, không giao du với các bạn khác, không tham gia bất kì hoạt động tập thể nào, là một người cô độc như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới.Ai cũng xem bạn học Thẩm như một người cực kì bình thường, không có gì khiến người khác để ý.Cho đến một ngày, bạn
Chương mới nhất: Bạn Học Thẩm - Chương 45

Thể loại: Mạt thế, xuyên sách, nam si tình, cường x cường, ngược nam, sủng, HE. Nhân vật chính: Lạc Thanh Phong x Thịnh Tuyết Tiêu Converter: ╮( ̄︶ ̄)╭ Editor: Hạ Hạ                              
Chương mới nhất: Chương 73: [Kết Thúc]