Tác giả Trần Sơn - Danh sách truyện của tác giả Trần Sơn

Trần Sơn

Hắn —— Theo trong hỗn độn đi tới Chấp chưởng Tạo Hóa Ngọc Điệp Tái nhập chí tôn chi lộ Ta chi kiếm, đem uống địch chi huyết Ta chi tâm, đem tru địch chi hồn Đạo đồ hiểm trở, một đường nghiền ép. - Cảnh giới: Tụ Thần, Tụ Tinh...
Chương mới nhất:

Chu Thần thân phận nguyên là Thiên Giới một gã Hỗn Thiên Đại Đế, bởi vì hảo hữu chí giao tại hắn đột phá chí cao cảnh giới khẩn yếu quan đầu lúc phản bội làm cho mệnh vẫn, tàn hồn chuyển thế nhập vào thân tại phàm giới một cái bình thường thiếu niên.

Cảnh Ngôn từng là Cảnh gia ưu tú nhất thiên tài, mười sáu tuổi đột phá Võ Đạo cửu trọng thiên bước vào cảnh giới Tiên Thiên, toàn bộ Đông Lâm Thành không người có thể so sánh, nhưng không hiểu ra sao khi tiến vào Thần Phong Học Viện sau cảnh