Tác giả Vô Tâm Tà Thiếu - Danh sách truyện của tác giả Vô Tâm Tà Thiếu

Vô Tâm Tà Thiếu

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, đoản văn"Hoa tàn, năm tháng cũng qua điLà ai đã...bỏ lỡ bầu trời của ai?Ráng chiều, một kiếp kia chẳng cònLà ai đã...đem người khắc vào trong tim?"

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, đoản văn "Hoa tàn, năm tháng cũng qua đi Là ai đã...bỏ lỡ bầu trời của ai? Ráng chiều, một kiếp kia chẳng còn Là ai đã...đem người khắc vào trong tim?"
Chương mới nhất: Chương 1