Tác giả Vương Tiểu Man - Danh sách truyện của tác giả Vương Tiểu Man

Vương Tiểu Man

Đương quang minh tái nhập thế gian, vượt qua dài dằng dặc hạch đông nhân loại thức tỉnh dị năng. Dị năng mang đến lực lượng, lực lượng nương theo lấy dục vọng cùng dã tâm. Sinh mệnh không còn trân quý, máu và lửa lan tràn vô tận... Là dài dằng dặc hắc &aacut

Đầu đường lưu manh xuyên việt Dị Giới, nhập vào thân thế gia chán nản thiếu gia. Trong đầu mang theo bản lúc linh lúc mất linh tàn phá phù pháp, trong tưởng tượng cất giấu điểm hoa du côn sắc xấu tiểu tâm tư. Mà lại nhìn hắn tại tàn khốc trong Tu Chân giới mọi việc