Tác giả Vượng Tử Lão Man Đầu - Danh sách truyện của tác giả Vượng Tử Lão Man Đầu

Vượng Tử Lão Man Đầu

Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượ
Chương mới nhất: