Tác giả Yêu Yêu Đào Chi - Danh sách truyện của tác giả Yêu Yêu Đào Chi

Yêu Yêu Đào Chi

Mỗi người đều mong muốn sẽ gặp được người mà mình muốn gặp,có một tình yêu lãng mạn, người đó là ai có thể ta cũng chưa biết, quan hệ ra sao, sẽ xuất hiện thế nào, rồi sẽ làm những gì... vẫn còn là một ẩn số. Điều bất ngờ nhất là người ấy lại xuất hiện ngay làm m&igrav