Tác giả Càn Đa Đa - Danh sách truyện của tác giả Càn Đa Đa

Càn Đa Đa

Thể loại: Kỳ Huyễn Tu Chân Một đời bá chủ, chịu khổ phản bội, bị 49 cái cường giả vây công, chết thảm vạn kiếp núi, trọng sinh một lần, hắn nếu trèo lên đỉnh phong; Cường thế quật khởi, sát nhập loạn tinh vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ sinh tử sát đạo, xung kích Chí Cao Thần vị!
Chương mới nhất: