Tác giả Cố Tây Dạ - Danh sách truyện của tác giả Cố Tây Dạ

Cố Tây Dạ

Đời trước, cuộc sống trong quân doanh của cô được bao quanh sự huy hoàng, cô là nữ vương đánh đâu thắng đó khiến người nghe danh sợ vỡ mật. Không ngờ sau khi trọng sinh sống lại trong một trường quân đội lại trở thành một tên côn đồ khiến mọi người phỉ nhổ. Linh hồn máu lạnh, sự cuồng n
Chương mới nhất: