Tác giả Công Tử Tiếu Ca - Danh sách truyện của tác giả Công Tử Tiếu Ca

Công Tử Tiếu Ca

Tác giả: Công Tử Tiếu CaThể loại: Dị Giới, Hệ thốngDịch giả: Snowagle90Giới thiệu:Diệp Thiên dật xuyên việt đến trên người một kẻ cặn bã đồng thời mở ra vô hạn hệ thống, vô hạn hệ thống mỗi lần đều sẽ tùy cơ mở ra hệ thống mới không đồng dạng, thu hoạch được nghịch thiên ban thưởng."Keng... Chúc mừng kí chủ mở ra [ Âu Thần hệ thống ].""Keng... Chúc mừng kí chủ mở ra [ Tra Nam h

【 sướng rên, không liếm cẩu, vô địch thiên kiêu tranh bá 】 Diệp Vân Dật xuyên qua đến một kẻ cặn bã trên thân, đồng thời mở ra vô hạn đại chiêu hệ thống, từ đó, đại lục ở bên trên xuất hiện một cái giết tiểu binh đều muốn dùng kinh hãi thế tục đại chiêu
Chương mới nhất:

[Nhẹ nhõm, hài hước, thường ngày] Diệp Thiên dật xuyên việt đến một kẻ cặn bã trên người, đồng thời mở ra một cái vô hạn hệ thống, vô hạn hệ thống mỗi lần đều sẽ tùy cơ mở ra một cái không đồng dạng như vậy mới hệ thống, thu hoạch được nghịch thiên ban thưởng. “Keng... Chú
Chương mới nhất: