Tác giả Vị Ương Trương Dạ - Danh sách truyện của tác giả Vị Ương Trương Dạ

Vị Ương Trương Dạ

Converter: Rich92 Edit: Kiri Giới thiệu: Nàng là King – sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuy&ec