Tác giả A Tiều - Danh sách truyện của tác giả A Tiều

A Tiều

Với nhân vật nữ chính là một con người tuyệt vời, hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn lại là thái tử phi đích thân do hoàng đế chọn lựa.  Nhưng cuộc đời của nàng cũng lắm gian truân khi mà không được thái tử ân sủng chút nào, sóng gió
Chương mới nhất: Chương 350: Đại Kết Cục