Tác giả Ái Tình Hoa Viên - Danh sách truyện của tác giả Ái Tình Hoa Viên

Ái Tình Hoa Viên

Nội Dung Truyện: Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cả cuộc đời của cô... Đễ kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô không thể không ký một tờ hiệp ước, đáp ứng làm t&igra