Tác giả An Nhiễm Nhiễm - Danh sách truyện của tác giả An Nhiễm Nhiễm

An Nhiễm Nhiễm

Nội Dung Truyện: Lần đầu tiên gặp mặt, cô say rượu ầm ĩ, la hét người có tiền đều không phải là thứ gì tốt cả! Kết quả cô sai lầm rồi, cái giá phải trả là bị anh ta cướp đi nụ hôn đầu, hơn nữa còn là hôn lưỡi a a a! Lần thứ hai gặp mặt, cô bị buộc thất nghiệp, mắng to