Tác giả Bắc Đường - Danh sách truyện của tác giả Bắc Đường

Bắc Đường

Truyện Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy của tác giả Bắc Đường !  Cô là Phượng Lại Tà, gia đình xấu số của cô đã đứng trên bờ vực phá sản và đã phải bỏ cô lại một mình. Trong lúc lang thang thì vô tình cô đã gặp "Daddy&q
Chương mới nhất: Quyển 3 - Chương 69