Tác giả Bất Phóng Tâm Du Điều - Danh sách truyện của tác giả Bất Phóng Tâm Du Điều

Bất Phóng Tâm Du Điều

Ta Dư Tử Thanh vì người chính trực, thích mỹ thực, thích học tập, thích nghiên cứu, xưa nay không kết giao yêu quỷ tà ma dị loại. Các ngươi đều đừng ép ta, đem ta ép, ta gì đó đều làm ra được. Bao gồm giải đề toán!
Chương mới nhất:

Cổ lão tiên đạo thế giới, thời gian lâu di tân, nhiều đời thiên kiêu anh hào, thay nhau lên đài. Chính là một cái đại thời đại yên lặng hồi lâu thời điểm, một cái chuyển kiếp mà đến thiếu niên Tần Dương, mang theo một cái tiểu kỹ năng “sờ thi”, b&i