Tác giả Bì Hiệp Khách - Danh sách truyện của tác giả Bì Hiệp Khách

Bì Hiệp Khách

✍✍ Truyện về Đại Đường, tiêu dao khoái hoạt, giải trí nhẹ nhàng, hố sâu không đáy (~1k chương), nào ta cùng nhảy!!! Hiện đại ngành kỹ thuật trạch nam ngoài ý muốn đi vào Trịnh Quan Đại Đường, trở thành một tên người mang thần công phú nhị đại du hiệp. Kiếp trư
Chương mới nhất: