Tác giả Bình Quả Trùng Tử - Danh sách truyện của tác giả Bình Quả Trùng Tử

Bình Quả Trùng Tử

Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, sủng, HE Số chương: 401 chương Nguồn convert: Tàng thư viện  Editor: Lanhthiennhi255,  VinJR Nàng là đích nữ Bàng gia, được gả nhập làm Tấn vương phi. 10 tháng mang thai đến ngày sinh lại bị sát hại bỏ mạng. Năm năm ân ái không sá
Chương mới nhất: Chương 394: Ngoại truyện