Tác giả Bồ Đề Khổ Tâm - Danh sách truyện của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm

Bồ Đề Khổ Tâm

Cô là đại tiểu thư thiên tài của thế gia cổ võ, hào quang tỏa sáng, cũng là một trong "Hác ám song tuyệt" khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì em gái phản bội, đã cùng đồng đội nhảy xuống vực sâu. Nàng là phế vật A Cửu bị tất cả mọi ng