Tác giả Bộ Nguyệt Phất Thường - Danh sách truyện của tác giả Bộ Nguyệt Phất Thường

Bộ Nguyệt Phất Thường

Editor: @YevaYS Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, sủng, sạch, ngọt, 1v1. Nàng là đích trưởng nữ cao quý của Thừa tướng phủ, vừa có tài vừa có sắc, trợ giúp phu quân mình bước lên đế vị. Cứ ngỡ tấm lòng và công lao của nàng được chứng nhận, ai ngờ đổi lại chính là
Chương mới nhất: