Tác giả Chá Mễ Thố - Danh sách truyện của tác giả Chá Mễ Thố

Chá Mễ Thố

Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng văn, hoàng hậu, bảo bảo, HEPhiên bản nam: Một vị vương gia lãnh ngạo bá đạo, ý tưởng đột phát, nuôi một Vương phi chọc cười bên cạnh, cuối cùng mới phát hiện nàng vẫn luôn ngụy trang thành tiếng mèo kêu là một con hổ răng vuốt sắc bén, gia lật thuyền trong mương*!*Ý chỉ những việc đã nắm chắc lại xảy ra vấn đề.Phiên bản nữ: Thái tử phi nào

Hạng Quân Vãn, xấu danh lừng xa. Đêm động phòng hoa chúc, bị Yến vương vứt bỏ ở Thiên viện, để không ba năm, trở thành trò cười lớn nhất của Thương Nguyệt quốc. “Vương phi nếu có thể xông vào hang hổ, ôm được hổ con, Bổn vương sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, ví dụ như…….Thị tẩm!” Một trận âm mưu, nàng táng thân trong hang hổ. Lần nữa mở to mắt, nhát gát hèn mọn trong mắt một hồi

Nàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại – không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta – thực là trò cười mà.Từ trước tới nay,chỉ có nàng đánh người,khi dễ người,c&oa