Tác giả Chân Huyến Lệ - Danh sách truyện của tác giả Chân Huyến Lệ

Chân Huyến Lệ

Một cuộc tình bắt đầu từ một đêm bán thân mê loạn. Hắn thật cường mãnh, không những làm cô hài lòng về thể xác mà còn muốn chiếm luôn lòng cô! Đại ca phúc hắc thật nhỏ nhặt, cô dám chọc giận hắn, hắn lại tiếp tục vận động thân thể. Chẳng l
Chương mới nhất: Chương 651: Đại kết cục