Tác giả Chân Ngu Lão Nhân - Danh sách truyện của tác giả Chân Ngu Lão Nhân

Chân Ngu Lão Nhân

Trường sinh thiên triêu, thiên mệnh chín năm. Thần Châu đại loạn, dân chúng lầm than. Hoàng thất thống ngự sụp đổ, phía tây di nhân mang theo chư thần giáo thống đột kích. Kiểu mới quân phiệt nổi lên bốn phía, cát cứ một phương, thái bình loạn đản
Chương mới nhất:

Duy trì trăm năm linh chướng bị thần bí lưu tinh đụng nát, tiêu thất linh khí bắt đầu phục hồi, thần bí bên cạnh dần dần khôi phục, ma pháp, vu thuật, Trớ Chú, siêu phàm sinh vật, bí hiểm truyền thuyết, dị vực Ma Thần... Xưa cũ trật tự ầm ầm sụp đổ, tân sinh trật tự lại hỗn loạn m&agrav
Chương mới nhất: