Tác giả Cô Chu Hướng Vãn - Danh sách truyện của tác giả Cô Chu Hướng Vãn

Cô Chu Hướng Vãn

Búng tay thiên địa phúc, rút kiếm thần ma phục! Tuyệt đại thần vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ toàn kinh, trấn phục cái thế thiên kiêu; Hành một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch! Lấy vô địch chi tư càn quét thiên
Chương mới nhất: