Tác giả Cuồng Bôn Đích Oa Ngưu - Danh sách truyện của tác giả Cuồng Bôn Đích Oa Ngưu

Cuồng Bôn Đích Oa Ngưu

Đây là một cái người cùng ma cùng tồn tại thời đại, có người nhục thân hóa thánh, phổ độ chúng sinh; Có người lập địa thành ma, loạn trời động đất. Một tên chạy đến chân trời trẻ mồ côi thiếu niên từ núi lớn đi ra, một thanh vết rỉ loang lổ kiếm gãy thủy chung
Chương mới nhất: