Tác giả Cựu Kiều Tân Kiều - Danh sách truyện của tác giả Cựu Kiều Tân Kiều

Cựu Kiều Tân Kiều

Lục Tử Phong bị người ném vào núi sâu, lại ngẫu nhiên đạt được Tiên Cung truyền thừa, trở thành Tiên Cung cung chủ. Tiên Cung bên trong, có vô số đan dược, công pháp, trận pháp... Từ đó, Lục Tử Phong mở ra chính mình tại đô thị bưu hãn nh&acir
Chương mới nhất: