Tác giả Dạ Chi Thương Lang - Danh sách truyện của tác giả Dạ Chi Thương Lang

Dạ Chi Thương Lang

Đối với người phụ nữa thì cái ngàn vàng là cái đáng quý nhất, nhưng nó đáng quý đến nhường nào thì phải phụ thuộc vào người đàn ông họ yêu ... Nữ chính trong truyện Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn của chúng ta chỉ vì