Tác giả Đá Quý - Danh sách truyện của tác giả Đá Quý

Đá Quý

Tại mảnh đại lục này, môn phái trải rộng khắp nơi, đâu đâu cũng thấy các thành trì đồ sộ, có vô số kì ngộ, vô số tiên cơ, cũng như vô số tiên nhân ở khắp mọi nơi...Tiên Thiên Thần Đại Lục.Một sinh linh mới ra đời, trong máu mang theo huyết mạch Đá Thần, nhưng đó lại bị xem là phế mạch.Nhưng cậu vẫn sống vô tư, vui vẻ mỗi ngày, cho đến khi  hàng loạt biến cố xảy ra, khiến cậu tr
Chương mới nhất: