Tác giả Dạ Sắc Vô Biên - Danh sách truyện của tác giả Dạ Sắc Vô Biên

Dạ Sắc Vô Biên

Thể loại: Np (Cụ thể là 1 nữ 3 nam), sư đồ luyến, siêu sắc, BT và SM, HE Converter: Hướng Dương Xanh Edit: Vịt +  Lam Vy + Rêu + Mèo  Beta: Oanh Love Nữ chủ nhân Lam Tĩnh Nghi làm cô giáo ở một trường học tư nhân đã bảy tám năm rồi. Xem như là một giáo viên d&ag
Chương mới nhất: Chương 90: Phiên ngoại 2