Tác giả Đại Giáo Thụ - Danh sách truyện của tác giả Đại Giáo Thụ

Đại Giáo Thụ

Lâm Tiểu Uy xuyên qua thế giới song song, nơi này tràn đầy truyền thuyết, thám hiểm tiết mục 【 cấm địa tìm tòi bí mật 】 như hỏa như đồ tiến hành. Bắt đầu thu hoạch được đóng vai hệ thống, đóng vai nhân vật: Kiếm Thánh Cái Nhiếp. Tổ đội: Kỳ Lân tiểu ca Trương Khởi Linh.
Chương mới nhất:

Trò chơi xuất hiện Bug, không cẩn thận treo máy ngàn vạn năm, nhìn xem vô cùng vô tận điểm kinh nghiệm, Nhậm Trường Sinh chỉ muốn nói, ta thật không muốn thăng cấp a!
Chương mới nhất:

Cửu Thiên giới Ngũ Đế đứng đầu Tu La đế, tự sáng tạo Tu La Thiên Đế quyết, nghịch thiên mà đi, đạp vô tận xương khô, nhưng lại tại chứng Thiên Đế chi đạo lúc, bị Hỗn Độn lôi kiếp phá huỷ thân thể, thần hồn xuyên qua hư không, một lần nữa trở về. Ở kiếp này, hắn tu nghịch thiên c