Tác giả Đại Mặc - Danh sách truyện của tác giả Đại Mặc

Đại Mặc

Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngông cuồng, lười biếng, độc ác. Hắn, là Chiến Vương của vương triều Thiên Long, là một vương gia có tật ở chân, khuynh thành, lãnh đạm, xấu bụng, giả dối. Quả là sự dại dột của trưởng nữ khi tự thân ra sống độc l
Chương mới nhất:

Sở Chỉ Nguyệt vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu cái trướng được đội trên tóc, thân thể nàng mềm yếu vô lực, đầu càng là rất mê muội. Xảy ra chuyện gì vậy? thời gian một cái nháy mắt, nàng đây là di chuyển tức thời rồi hả? Nàng rõ
Chương mới nhất: